Co říkáš sama sobě?

Zamyslely jste se někdy nad tím, jak k sobě samé většinu dne v duchu promlouváte? Jakou mantru si každý den opakujete? Většina z nás tak činí nevědomě. Ale zkuste se během dne na chvilku zastavit a jen si v daný okamžik uvědomit, co vám v hlavě váš vnitřní hlas našeptává. Možná budete překvapené, co se o sobě dozvíte.  

Naše myšlenky utvářejí náš život. A jóga nás učí ovládat naši mysl. Každé ráno po probuzení se mysl rozjede na plné obrátky a promlouvá k nám většinou hlasem pochybností, kritiky a strachu. Proto je více než dobré si každý den, nejlépe ráno, věnovat malou chvilku pozornosti a promluvit k sobě laskavým hlasem formou afirmace či mantry, která vás naladí především na laskavost k sobě samé. 

Afirmace jsou uvnitř vědomě vyslovené myšlenky, přání, které záměrně opakujeme, abychom ovlivnili svůj život k lepšímu. Afirmace by měla být vždy v přítomném čase, aby sis ji dovolila procítit, vnímat jako skutečnost a věřit ji. Opakujeme ji několikrát denně a vždy by měla být pozitivní, nikdy v záporu. Vynech slova nechci, nemůžu apod. A pozor, nejen ráno, ale především večer, je nejsilnější říkat si afirmaci těsně před spaním a nechat ji tak lépe uchytit v našem podvědomí.

Hlavou nám každý den prochází 60-70 tisíc myšlenek. Samozřejmě není možné kontrolovat je všechny, ale stačí se občas během dne zastavit a uvědomit si aktuální myšlenku a jakou zprávu ti přináší. Zda je ti ku prospěchu či nikoli. Pak si v takových okamžicích stačí vybírat jakým myšlenkám budeš svoji pozornost věnovat. Najdi a pěstuj myšlenky, které jsou v souladu s tvým srdcem. Všímej si především toho, co potřebuješ, co si přeješ. Afirmace by měla být v souladu s naším srdcem a vnitřní pravdou, pak nám může pomoci nejlépe.